บล็อกสำหรับคนรักเสียงพิณ อยากหัดพิณ ทุกเรื่องเกี่ยวกับพิณรวมไว้ ณ บ้านแห่งนี้

ฟัง Mp3 พิณ 20.40 นาที

โน้ตพิณลายเต้ยธรรมดา


(ลามี ลามีซอลโด
เรมี ลาซอล ลาซอลเรมี
ลาซอลซอลลาทีลาซอลมี ซอล..
เร ลา โด..เร มีซอลลา
ลามีซอลโดลาซอลมี
มีซอลเรโดลาเรโด
ซอล มีซอลเร มีโด ลาซอล
ลาซอลลามีซอลเร โดลาโดเรลาโด
ลาโด มีเร โดลาโด
ลาโด มีเร โดลาโด) ซ้ำวน0 ความคิดเห็น:

Followers

หน้าแรก