บล็อกสำหรับคนรักเสียงพิณ อยากหัดพิณ ทุกเรื่องเกี่ยวกับพิณรวมไว้ ณ บ้านแห่งนี้

ฟัง Mp3 พิณ 20.40 นาที

โน้ตพิณลายเซิ้งกระเบียน


(โด เร ลา เร โด ลา
ซอล มี เร มี ซอล โด ลา
โด เร ลา เร โด ลา
ซอล มี เร มี ซอล โด ลา
โดํ มี ํ ซอล ลา โดํ ลา
โดํ มี ซอล ลา โดํ ลา
มี ํ เรํ โดํ ลา ซอล ลา
มี ํ เรํ โดํ ลา ซอล ลา
โดํ มี ซอล ลา โดํ ลา
โดํ มี ซอล ลา โดํ ลา
โดํ โด เร มี ซอล มี
โดํ โด เร มี ซอล มี
ซอล เร โด ลา ซอล ลา
ซอล เร โด ลา ซอล ลา
โด เร มี เร โด ลา ซอล ลา
โด เร มี เร โด ลา ซอล ลา) เล่นซ้ำวน


0 ความคิดเห็น:

Followers

หน้าแรก