บล็อกสำหรับคนรักเสียงพิณ อยากหัดพิณ ทุกเรื่องเกี่ยวกับพิณรวมไว้ ณ บ้านแห่งนี้

ฟัง Mp3 พิณ 20.40 นาที

โน้ตพิณลายเชียงคานรำลึก


(ลาลา มี มี เรโดเรซอลมี มี
ลาลา มี มี เรโดเรโดลา โด
ลาลา มี มี เรโดเรซอลมี มี
ซอลลา มี มี เรโดเรโดลา โด
มีเร โด เรมีเรโดเรมีซอลเรมี
มีเร โด เรมีเรโดเรมีซอลเรมี
มีเร โด ทีลาซอลลาทีเรลา ลา
มีเร โด ทีลาซอลลาทีเรลา ลา
ซอล ลา ลา ซอลลาทีเรลา ลา.
ซอล ลา ลา ซอลลาทีเรลา ลา.) วนสองรอบสลับกับเสียงสูง


0 ความคิดเห็น:

Followers

หน้าแรก