บล็อกสำหรับคนรักเสียงพิณ อยากหัดพิณ ทุกเรื่องเกี่ยวกับพิณรวมไว้ ณ บ้านแห่งนี้

ฟัง Mp3 พิณ 20.40 นาที

การดีดพิณ

การเรียนดนตรีหัวใจสำคัญคือ ผู้เรียนต้องฝึกฝน ฝึกท่องโน๊ต ฝึกร้องเพลง และอย่ายอมแพ้ตต้องมีความพยายาม ขยันฝึกซ้อม
วิธีจับพิณ
ผู้ดีดพิณสามารถนั่งหรื่อยืนดีดก็ได้ ท่านั่งควรวางตัวพิณไว้ขาขวาหรือขาซ้ายที่ถนัด สามารถนั่งได้หลายแบบ เช่น นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ ตามแต่ผู้ที่ดีดถนัด การกำมือซ้ายที่ คอพิณ ควรกำอย่างหลวม เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายนิ้วไปตามคอพิณได้สะดวก โดยใช้หัวแม่มือซ้ายซ้าย

การวางนิ้ว
การวางนิ้วบนคอพิณ ผู้ดีดควรใช้นิ้วชิ้ในขั้นหรือช่องคอพิณ ที่ 1 - 2 นิ้วกลางขั้นที่ 3 นิ้วนาง ขั้นที่ 4 หรือใช้นิ้วก้อยก็ได้ครับ

วิธีดีดพิณ
1.ผู้ดีดสามารถนั่งดีดหรือยืนดีดก็ได้ ท่านั่งควรวางตัวพิณไว้บนขาขวา ( ถ้าถนัดซ้ายก็วางไว้ขาซ้าย )
2. งอข้อศอกขวาเล็กน้อยแขนขวาวางบนขอบตัวพิณ มือขวาที่ใช้ดีด จับปิ๊กด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หรือแล้วแต่ ( บางคนใช้นิ้วกลางแทนนิ้วชี้ )
3. เอียงคอพิณให้ทำมุมประมาร 30 - 70 องศา ครับ
4. ฝึกใช้ข้อมือเคลื่อนไหวจับปิ๊กดีดสายเปล่า สาย 1 - 2 - 3 ขึ้นลง สลับกันไปมา จากช้าแล้วค่อยๆ เร็วขึ้นจนเกิดความคล่องตัวครับ
5. เมื่อมือซ้ายทำหน้าที่เคลื่อนย้ายไปตามตำแหน่งคอพิณ โดยใช้หัวแม่มือวางบนคอพิณ นิ้วชี้ - นิ้วกลาง - นิ้วนาง - นิ้วก้อย กดปลายนิ้วลงบนสายพิณ การกดสายควรกดเบาๆ เหนือขั้นเสียงเล็กน้อยเพื่อเสียงที่ออกมาจะไม่เพียน
6. การดีดสายให้เสียงรัวหรือ กรอเสียง คือการดีด ขึ้นลงสลับกันโดยใช้ข้อมือสบัดให้เร็วที่สุด ( เคราะหนึ่งจังหวะให้ดีดสลับขึ้นลง 8 ครั้ง )คือจังหวะยกหรือตก ครับ
7. ตำแหน่งที่ดีดสายควรดีดสายบริเวณรูเสียง เพื่อให้เสียงกังวาน
8. การจับปิ๊กใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับ บางคนถนัดใช้นิ้วกลางแทนนิ้วชี้ก็ได้ ไม่ควรจับปิ๊กแน่นหรือเบาเกินไป เพื่อไม่ให้ป๊กหลุดมือขณะดีดครับ
9. การดีดพิณตามโน๊ตเพลงใช้วิธีการอ่านแบบเดียวกับโน๊ตโปงลาง คือ
ดีด 1 2 3 4
ขึ้น ลง ขึ้น ลง
ม ม ม ม สาย 1 สายเปล่า

สรุปได้ว่า ดีดขึ้นจังหวะที่ 1 และ 3 ดีดลงจังหวะที่ 2 และ 4 การดีดเสียงให้ชัดเจนให้ใช้ปลายนิ้วกดให้ชิดด้านซ้ายขั้นพิณให้แน่น จึงดีดสายบริเวณรูเสียง เสียงที่ได้จะชัดเจน

การฝึกดีดพิณเบื้องต้น
ฝึกดีดสายเปล่าสายที่ 1 เสียง มีแบบฝึกสี่แบบคือ ( ขึ้น ลง ชึ้น ลง ) ( - ขึ้น - ขึ้น ) ( - ลง - ลง ) ( ขึ้น ลง - - )
เครื่องหมาย( - ) ไม่ต้องดีด แต่ให้นับ หนึ่งจังหวะ หรือเคราะหนึ่งครั้ง ครับ ให้ฝึกแต่ละแบบจนคล่องและฝึกให้ครบทั้งสามสายครับ เมื่อฝึกดีดสายเปล่าทั้ง 3 สาย ตามโน๊ตจนคล่องแล้วมีวิธีฝึกเพิ่มคือ

ฝึกดีดสลับสาย 1และ 2 ดั้งนี้ คือจะดีดลงทั้งสองสาย ล-ม-/ล-ม-/ล-ม-/ล-ม-/ ประมาณนี้ครับ และอีกอย่างคือ

การดีดสลับขึ้นลง 3 ตัวโน๊ต
หลักการฝึกคือ ลง ขึ้น ลง เริ่มจากสายสามครับ -มลม/-มลม/-มลม/-มลม ประมาณนี้ครับ สำหรับเทคนิคต่างๆผมก็ยังไม่รู้ครับ อิอิอิ

ส่งท้ายครับฝึกบ่อยๆครับอย่าเหมือนผม ขี้เกียจแต่อยากเก่ง

0 ความคิดเห็น:

Followers

หน้าแรก